Köksrenovering

Köksrenovering
När man väl bestämt sig för att renovera köket uppstår två viktiga frågor. VEM ska renovera samt HUR ska kökets area förvaltas. Vi menar att båda dessa frågor är av lika stor vikt. Många har redan bra idéer som mycket väl skulle leda till en tillfredställande renovering medan andra kanske känner sig lite osäkra. Det man inte får glömma är att det finns starka skäl till att överväga arkitekthjälp. Här är ett par argument:

Värdeökning
Det är ju trots allt en investering att renovera. Bara den procentuella värdeökning som ett arkitekt ritad kök bidrar till överskuggar all annan argumentation. Då man i framtiden kanske ska byta boende är ett köket en av de mest centrala delar i hemmet, där man spenderar cirka 30% av sin tid. Det första intryck intressenter får av köket kan få en direkt avgörande roll för slutpriset. Har man dessutom nyrenoverat badrummet lär detta endast bli ytterligare ett par plus i kanten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close